Послуги з питань оподаткування

  • надання усних і письмових консультацій з питаньоподаткування господарської діяльності або окремих
    господарських операцій юридичних осіб;
  • консультації з оподаткування фізичних осіб-підприємців;
  • вибір оптимальної системи оподаткування бізнесу;
  • заповнення податкових декларацій;
  • розблокування податкових накладних;
  • представництво при перевірках у контролюючих органах таінше.